Transparantie

paymentsocialprojectStichting Lalibela wil voor haar sponsors zo transparant mogelijk zijn.

Onze stichting werft fondsen bij particulieren, fondsen en bedrijven. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk van dat geld aan de doelgroep te besteden. Daarom stemmen alle bestuursleden en andere vrijwilligers die voor de stichting werkzaam zijn ermee in af te zien van hun reis- en onkostenvergoeding en en de wettelijk toegestane vrijwilligersbijdrage. Oók de reizen die zij naar Ethiopië maken!
Deze vorm van indirecte sponsoring wordt niet in de begroting opgenomen.

Overzicht van de uitgaven van Stichting Lalibela
Hieronder kunt u lezen waar we in 2016 ons geld aan besteden.
De bedragen in euro gaan uit van een wisselkoers van circa 23 Ethiopische birr per euro.

Het sociale project
De 60 armste gezinnen en individuen ontvangen via het sociale project elk ongeveer 4800 birr per jaar, een aantal blinden krijgt 7200 birr, omdat zij vanwege hun beperking verschillende diensten moeten inkopen. Daarnaast wordt er geld gereserveerd voor medische verzorging, organisatiekosten en andere schommelende uitgaven.
Bijdragen voor de gezinnen bedragen circa 300.000 birr voor 2015.
Voor medische verzorging, organisatiekosten en onvoorzien is 35.000 birr begroot.
Totaal 335.000 birr per jaar (= ca. € 14.500)

Blinden en andere gehandicapten
De scholen en universiteiten in Lalibela werken met een zeer beperkt budget. Noodzakelijke voorzieningen voor blinden kunnen daar niet uit betaald worden. Wij voorzien de blinde studenten in de hoogste jaren van de middelbare school en op de universiteit van voicerecorders waarmee zij zich beter op hun toetsen kunnen voorbereiden.
Begroot is 11.500 birr (€ 500).

Studentenfonds
Stichting Lalibela heeft zich ook gecommitteerd aan de verzorging en opleiding van een aantal studenten. In 2015 gaat het om drie meisjes en drie jongens, die zonder onze ondersteuning niet aan hun toekomst zouden kunnen bouwen.
In 2014 wordt ongeveer 48.000 birr overgemaakt (= ca. € 2100).

Microkredieten
We verstrekken microkredieten om ondernemende mensen een duwtje in de rug te kunnen geven. Voor 2015 is 23.000 birr (€ 1000) begroot, deels voor nieuwe kredieten, deels voor vervolgkredieten.

Salarissen en onkostenvergoeding medewerkers
Ons team in Lalibela ontvangt een maandelijkse onkostenvergoeding en onze adviseurs in Addis Abeba ontvangen een vergoeding per uitgevoerde opdracht.
In totaal is hiervoor 30.000 birr gereserveerd (€ 1300).

Bestuurskosten
De bestuurskosten van Stichting Lalibela zijn beperkt tot bankkosten, de inschrijving van de Kamer van Koophandel, onderhoud van de website en de productie en verzending van onze nieuwsbrief. In totaal is hier voor 2015 € 1000 begroot.

Totale begroting voor 2015

  • Sociaal project € 14.500
  • Blindenonderwijs € 500
  • Studentenfonds € 2100
  • Microkredieten € 1000
  • Vergoedingen lokale vrijwilligers € 1300
  • Bestuurskosten € 1000Totaal € 20.400