Bestuursbezoek aan Lalibela

In augustus 2019 bezochten onze bestuursleden Gerard Sonnemans, Jos van de Brink en Eric Maes Lalibela. Daarnaast reisde ook de 17-jarige Guus Liebrand, die een groot aantal foto’s heeft gemaakt, mee.

Zoals altijd werden wij in Ethiopië begeleid door Gebru Admike. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij overal veilig aankwamen en hij heeft natuurlijk ook steeds weer als contactpersoon en tolk opgetreden tijdens de gesprekken met mensen die de Engelse taal onvoldoende machtig waren. Zijn medewerking was voor ons van onschatbare waarde.

In Lalibela hebben wij als eerste gesproken met onze medewerkster aldaar, Setechign. Zij zorgt ervoor dat de deelnemers van ons Sociaal Project maandelijks hun uitkering krijgen.

Na het gesprek met Setechign hebben wij samen met haar een aantal personen bezocht die in ons Sociaal Project zitten. Tijdens die gesprekken kwam naar voren dat deze mensen allemaal heel blij zijn met wat wij voor hen betekenen en ook met de manier waarop zij in Lalibela begeleid worden.

Tijdens ons verblijf spraken we ook met kandidaten voor ons sociale project. Enkelen van hen zijn nu in dat project opgenomen. Ook hebben wij personen verwezen (al dan niet met financiële bijstand van ons) naar het plaatselijke ziekenhuis of ziekenhuizen waar voor hen specialistische hulp mogelijk was.