ANBI

Stichting Lalibela is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften boven de fiscale drempel aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Over ontvangen erfenissen hoeven wij geen successierechten te betalen. Wij voldoen ruimschoots aan de eis van minimaal 90% inzet voor het Algemeen Nut.

Op grond van de ANBI-status zijn wij verplicht de nodige informatie openbaar te maken. Dat doen wij hieronder graag:

 • Naam: Stichting Lalibela
 • Doelstelling: kansarme mensen in Ethiopië – in het bijzonder in de stad Lalibela – een menswaardig bestaan bieden en op weg helpen naar economische en sociale zelfredzaamheid
 • RSIN/fiscaalnummer: 816364667
 • Inschrijving Kamer van Koophandel: 237084369
 • Contactgegevens:
  Stef Pennings (secretaris)
  Van Speyk 51, 5831 LC BOXMEER
  Tel. 0485 573505
  Email: secretaris@stichtinglalibela.nl
 • Bestuurssamenstelling: klik hier
 • Beleidsplan: Klik hier
 • Beloningsbeleid: bestuursleden ontvangen geen beloning
 • Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording: klik hier voor het algemene jaarverslag 2019 en hier voor ons financieel jaarverslag 2019.