Onderwijs

classroomlalibelaHoeksteen van het werk van de stichting blijft de scholing van de jeugd, gebaseerd op de overtuiging dat kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn om zelfredzaam te worden.

Onze kinderen hebben geen rijke ouders of andere familie die in staat zouden kunnen zijn om hen een vliegende start op de arbeidsmarkt te geven. Hun enige kans op een goede toekomst is het behalen van een diploma op hun eigen niveau.

Iedereen naar school! Meer dan 15 jaar geleden wisten we de scholen en gemeente ervan te overtuigen dat ook blinden en andere gehandicapten recht op goed onderwijs hebben. Nu is heel Lalibela trots dat bijna alle blinde kinderen naar school gaan en er al meerdere blinde jongeren studeren aan universiteiten door het hele land. In de afgelopen jaren heeft een aantal blinde studenten hun “bul” behaald, terwijl er steeds nieuwe studenten toegelaten worden tot de universiteiten. Met recht kunnen we hier spreken van een successtory.

Op dit moment zijn wij doende om samen met lokale medewerkers van de stichting het blindenonderwijs binnen het lager en voortgezet onderwijs in Lalibela verder te professionaliseren.