Word donateur

We kunnen ons werk enkel voortzetten dankzij de steun van gulle gevers, scholen en bedrijven.
Ook u kunt de mensen in Lalibela helpen. We kennen diverse schenkingsmogelijkheden:

ANBI
Wij zijn door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften boven de fiscale drempel aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Over ontvangen erfenissen hoeven wij geen successierechten te betalen.
Zie voor meer informatie de pagina ANBI.

Eenmalig schenken
Als u eenmalig een bedrag naar ons wilt overmaken, kunt u dat doen op rekeningnummer NL25 RABO 011 99 81 912 t.n.v. Stichting Lalibela te Helden.

Periodiek schenken
U kunt ons periodiek steunen door zelf bij uw bank een automatische afschrijving naar onze bankrekening NL25.RABO.011.99.81.912 t.n.v. Stichting Lalibela te Helden in te boeken.

Schenken met volledige fiscale aftrek:
Omdat onze stichting erkend is volgens de ANBI-regeling is het mogelijk om een jaarlijkse schenking te doen die in zijn geheel aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting (zonder de drempel van 10% van uw inkomen die de belastingdienst voor gewone giften hanteert).
Zo’n afspraak moet dan wel voor minimaal vijf jaar worden vastgelegd in een contract met de stichting.
De periodieke bedragen dienen over elk jaar hetzelfde te zijn (dus niet in het eerste jaar 4000 euro en de volgende vier jaren 100 euro).
Gaarne sturen wij u nadere informatie. Vraag ons ernaar via e-mail.

Jaarverslagen 2019

Voor inzage in onze activiteiten en inkomsten en uitgaven in 2019:

klik hier voor het algemene jaarverslag 2019 en hier voor ons financieel jaarverslag 2019.