Organisatie

paymentsocialprojectDe taakverdeling voor het werk in Lalibela is helder: in Nederland wordt geld ingezameld, waarmee lokale partners aan de slag gaan.
De taken worden in goede harmonie door Stichting Lalibela en onze vrienden in Ethiopië vastgesteld. Er zijn geen dure kantoren, grote jeeps of dikbetaalde managers. De medewerkers in Ethiopië krijgen een bescheiden loon. Verreweg het grootste deel van het sponsorgeld komt direct ten goede aan de allerarmsten in Lalibela.
Uitgangspunt is dat alle Nederlandse medewerkers hun activiteiten op vrijwillige basis en zonder onkostenvergoeding verrichten. Ook de reizen naar Ethiopië voor overleg met de lokale partners worden door de bestuursleden en vrijwilligers uit eigen zak betaald.