Armsten der armen

DSCF0877Stichting Lalibela ondersteunt al meer dan 20 jaar de armsten van de armen in Lalibela.

Die hulp werpt zijn vruchten af. Alle kinderen kunnen naar school, ook de gehandicapten. Tal van kinderen hebben zo een beroep geleerd en zijn aan het werk. Daarnaast hebben veel families met onze hulp eigen middelen van bestaan opgebouwd. Behoeftige ouderen zonder netwerk zijn verzekerd van een menswaardige oude dag.

Langzaam ontworstelt Ethiopië zich aan de armoede. De kansen op zelfredzaamheid nemen toe, maar wie helemaal onderaan de sociaal-economische ladder staat, blijft op een haast onoverbrugbare achterstand.

De taak die Stichting Lalibela zichzelf stelt, verandert met deze nieuwe omstandigheden mee. Wie echt niet zonder hulp weet te overleven, kan blijven rekenen op onze steun. Anderen stimuleren we richting een economische onafhankelijkheid.

Hoewel wij de armsten blijven ondersteunen in hun levensonderhoud is het zwaartepunt van ons werk inmiddels meer gericht op de kansarme jongeren in Lalibela. Wij proberen hen in staat te stellen naar school te gaan en zodat zij op enig moment zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarbij krijgen met name (visueel) gehandicapten veel aandacht omdat blindenonderwijs in Ethiopië slechts langzaam van de grond komt en deze jeugd zonder extra steun tussen wal en schip dreigt te vallen.