Armsten der armen

DSCF0877Stichting Lalibela ondersteunt al bijna 20 jaar de armsten van de armen in Lalibela.

Die hulp werpt zijn vruchten af. Alle kinderen kunnen naar school, ook de gehandicapten. Tal van kinderen hebben zo een beroep geleerd en zijn aan het werk. Daarnaast hebben veel families met onze hulp eigen middelen van bestaan opgebouwd. Behoeftige ouderen zonder netwerk zijn verzekerd van een menswaardige oude dag.

Langzaam ontworstelt Ethiopiƫ zich aan de armoede. De kansen op zelfredzaamheid nemen toe, maar wie helemaal onderaan de sociaal-economische ladder staat, blijft op een haast onoverbrugbare achterstand.

De taak die Stichting Lalibela zichzelf stelt, verandert met deze nieuwe omstandigheden mee. Wie echt niet zonder hulp weet te overleven, kan blijven rekenen op onze steun. Anderen stimuleren we richting een economische onafhankelijkheid. Kinderen blijven we steunen in hun schoolloopbaan, maar volwassenen bieden we een traject naar eigen inkomsten aan. We begeleiden hen bij het opzetten van kleine bedrijfjes met adviezen en microkredieten. We zetten werkgelegenheidsprojecten op, zoals een groentetuin die verse producten voor de restaurants en de lokale markt produceert. En we hebben een denktank opgericht die plannen ontwikkelt voor een grotere sociale cohesie onder onze achterban en voor nieuwe projecten waarmee kansarmen in de gelegenheid gesteld worden aan het werk te gaan. Het eerste concrete plan dat de denktank heeft uitgewerkt is een ziektekostenverzekering voor de armsten van de armen in Lalibela.