Nieuws

Uitnodiging Lalibela-avond in Boxmeer

Zoals u wellicht weet is een bestuursdelegatie afgelopen augustus op avontuur in Ethiopië geweest. Doel was om in gesprek met onze lokale partners het beleid voor de  projecten van onze Stichting Lalibela verder aan te scherpen.

Over wat dat opgeleverd heeft, maar bovenal ook over wat voor onvergetelijke indrukken de reis op ons gemaakt heeft willen we u graag vertellen op de Lalibela-avond van 29 november aanstaande.

Tijdens deze avond zullen we al uw zintuigen prikkelen met Ethiopische sferen.

We hopen u te mogen ontvangen op:

  • vrijdag 29 november
  • inloop vanaf 20.00 uur
  • Parochiehuis Boxmeer
    Van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD Boxmeer
  • gratis toegang

In verband met de catering horen we graag hoeveel personen we kunnen verwachten.


Beza aan het werk

Een bijzondere ervaring tijdens ons bestuursbezoek was het bezoek aan de winkel en de werkplaats van de Beza Association, waaraan wij gelieerd zijn. Deze organisatie komt op voor de belangen van met HIV geïnfecteerde mensen en probeert “awareness” te creëren bij zowel hun leden als bij de “buitenwereld”. Twaalf leden van Beza maken kaarsen van bijenwas in de (mede met een bijdrage van ons gebouwde) werkplaats en deze kaarsen worden vervolgens aan toeristen verkocht.

Het is de bedoeling dat in de toekomst, als er een elektriciteitsaansluiting is gerealiseerd, ook andere producten worden gemaakt.


Slimme blinden

Uiteraard hebben de bestuursleden tijdens hun recente bezoek aan Lalibela contact gehad met onze blinde scholieren in Lalibela. Wij spraken eerst met het bestuur van de “Blind Association” in hun kantoor en later ook met alle leden van de Association. Daarnaast vond een ontmoeting plaats met onze blinde studenten. Omdat zij in de zomer geen colleges aan de universiteiten elders hoeven te volgen, was het merendeel van hen in Lalibela. Ook zij hebben aangegeven blij te zijn met onze steun.

De net afgestudeerde Melese verwacht binnenkort een baan bij de overheid gevonden te hebben, net zoals de vorig jaar reeds afgestudeerde blinden Tarik en Meseret gelukt is.
Habtamu’s ambities reiken verder. Hij krijgt een vervolgbeurs voor een opleiding tot officier van justitie of rechter.

Met de nieuwe student Zelalem hebben we aankomend studiejaar 9 studenten die door heel Ethiopië een opleiding aan een universiteit volgen. Alle 9 zijn blind. En erg slim!


Bestuursbezoek aan Lalibela

In augustus 2019 bezochten onze bestuursleden Gerard Sonnemans, Jos van de Brink en Eric Maes Lalibela. Daarnaast reisde ook de 17-jarige Guus Liebrand, die een groot aantal foto’s heeft gemaakt, mee.

Zoals altijd werden wij in Ethiopië begeleid door Gebru Admike. Hij heeft er voor gezorgd dat wij overal veilig aankwamen en hij heeft natuurlijk ook steeds weer als contactpersoon en tolk opgetreden tijdens de gesprekken met mensen die de Engelse taal onvoldoende machtig waren. Zijn medewerking was voor ons van onschatbare waarde.

In Lalibela hebben wij als eerste gesproken met onze medewerkster aldaar, Setechign. Zij zorgt ervoor dat de deelnemers van ons Sociaal Project maandelijks hun uitkering krijgen.

Na het gesprek met Setechign hebben wij samen met haar een aantal personen bezocht die in ons Sociaal Project zitten. Tijdens die gesprekken kwam naar voren dat deze mensen allemaal heel blij zijn met wat wij voor hen betekenen en ook met de manier waarop zij in Lalibela begeleid worden.

Tijdens ons verblijf spraken we ook met kandidaten voor ons sociale project. Enkelen van hen zijn nu in dat project opgenomen. Ook hebben wij personen verwezen (al dan niet met financiële bijstand van ons) naar het plaatselijke ziekenhuis of ziekenhuizen waar voor hen specialistische hulp mogelijk was.


Habtamu Melese sluit rechtenstudie af aan de universiteit van Addis Abeba

Het bestuur van de Stichting Lalibela feliciteert Habtamu Melese met zijn afstuderen aan de Addis Abeba University Law School. Habtamu heeft zijn studie met succes afgerond met steun van de Stichting Lalibela. In zijn afstudeermelding aan het bestuur vermeldt Habtamu dat hij een kans heeft op een baan binnen de universiteit.

Ook onze blinde student Melese ontvangt deze zomer zijn bull. Hij sluit een studie sociologie met succes af.


Geslaagd feest in Amsterdam

Op 23 juni 2019 was het Lloyd Hotel helemaal in Ethiopische sferen. Stichting Lalibela en Beza Foundation hielden er een inzamelingsactie voor hun gezamenlijke werkgelegenheidsproject in Lalibela.

De gasten werden ingelicht over de stand van zaken in het project en de toekomstdromen die we met hun bijdragen hopen te verwezenlijken. Er was veel belangstelling voor onze kraampjes met informatie en de vele Ethiopische producten die te koop waren. Maar de hoogtepunten vormden toch de traditionele koffieceremonie van Liya en Tigist Agidew en het heerlijke maal dat Abreham Taje en zijn collega’s van het Lloyd Hotel voor de aanwezigen bereid hadden.
Het feest werd afgesloten met een spetterend optreden van Born at 10.

Naast veel blije gezichten en nieuwe contacten leverde de middag ook het mooie bedrag van bijna € 1900 op. Waarvoor dank aan alle donateurs – met name ook de directie van het Lloyd Hotel voor het faciliteren van ons evenement en de genereuze gift voor ons project.


Opbrengst sponsorloop SG Elzendaal

Na een interessante les over Lalibela in april en een succesvolle sponsorloop in mei, werd op 13 juni 2019 in bijzijn van de secretaris van de stichting (Stef Pennings) in klas 1HAF het opgehaalde bedrag bekendgemaakt.
Het fantastische bedrag van 455,70 euro is gestort op de rekening van onze stichting.
Stef heeft de klas verteld dat dit geld besteed gaat worden aan hun blinde medeleerlingen in Ethiopië. Blinde leerlingen op de scholen in Lalibela zelf moeten noodgedwongen het onderwijs ‘op gehoor’ volgen: er zijn geen brailleboeken of andere hulpmiddelen. Sinds twee jaar kan de stichting – dankzij dit soort acties – de beginnende blinde studenten van een laptop en voicerecorder voorzien. Door het gebruik van voicerecorders en laptops kunnen onze blinde scholieren/studenten het onderwijs beter volgen.
Bedankt allemaal voor jullie inzet en we hopen dit jaar terug te mogen komen.


A taste of Ethiopia: benefiet in Amsterdam

Op zondag 23 juni organiseerden Stichting Lalibela en Beza Foundation een benefiet voor ons werkgelegenheidsproject in Lalibela. Doel van dat project is het opzetten van een sociale werkplaats voor mensen met HIV of een fysieke of mentale beperking. Werk stimuleert hun zelfredzaamheid en laat zien dat zij een volwaardige plek in de samenleving verdienen.
Op deze middag kunt u genieten van alles wat het mooie Ethiopië aan geuren, klanken en smaken te bieden heeft.


Wereldse dag in Boxmeer

Op initiatief van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer, de gemeentelijke FairTrade Werkgroep en de Wereldwinkel organiseerden de winkeliers, scholen, BiblioPlus, culturele en sociale instellingen en stichtingen met projecten in de Derde Wereld de themadag ‘Hallo Wereld’.

Het was een feestelijke dag van verbinding en ontmoeting. Op verschillende podia in het dorp kon jong en oud genieten van inspirerende verhalen, muziek, dans en spel.

Stichting Lalibela was actief aanwezig op dit geslaagde evenement.