Fondswerving

Stichting Lalibela wil voor haar sponsors zo transparant mogelijk zijn.
We publiceren onze jaarstukken ieder jaar op onze website.

Onze stichting werft fondsen bij particulieren, fondsen en bedrijven. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk van dat geld aan de doelgroep te besteden. Daarom stemmen alle bestuursleden en andere vrijwilligers die voor de stichting werkzaam zijn ermee in af te zien van hun reis- en onkostenvergoeding en  de wettelijk toegestane vrijwilligersbijdrage. Oók de reizen die zij naar Ethiopië maken!

Een belangrijke bron van inkomsten komt van de sponsoracties die op scholen georganiseerd worden.

Nieuwsbrief

De stichting streeft ernaar om twee maal per jaar de Nieuwsbrief uit te geven. Wanneer bij ons uw e-mailadres bekend is, krijgt u de Nieuwsbrief toegezonden. Vanzelfsprekend geldt dit voor onze donateurs, maar ook belangstellenden kunnen de Nieuwsbrief ontvangen.