Transparantie

paymentsocialprojectStichting Lalibela wil voor iedereen transparant zijn.

Wij werven bij particulieren, fondsen en bedrijven. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk van ons geld aan de kansarmen in Lalibela te besteden. Ook in 2020 heeft geen van de bestuursleden of Nederlandse vrijwilligers gebruik gemaakt van de Regeling vrijwilligersvergoeding.

Toelichting op het jaarverslag 2022

2022 stond in het teken van wonden likken en overleven: Corona had al een desastreuze invloed op het toerisme in Lalibela, en daar kwam in augustus 2021 de bezetting door de Tigrayse opstandelingen bovenop. Pas in januari 2022 werd de stad bevrijd.
Veel mensen uit onze projecten werden direct door het oorlogsgeweld getroffen, zoals de blinden op de universiteiten van Gondar en Dessie, die moesten vluchten, evenals veel jongeren die uit de stad wegvluchtten. Sommige achterblijvers werden beroofd van hun schamele bezittingen. Het grootste leed voor onze vrienden werd veroorzaakt door de schaarste en hoge kosten van basale levensbehoeften. Doordat de stad van de buitenwereld was afgesneden konden wij niet alleen geen contact onderhouden, maar ook de maandelijkse steun niet meer sturen.
Met dank aan enkele genereuze donaties konden we zodra de kust weer veilig was extra giften en een verhoging van de maandelijkse steun geven.

Tijdens het bezoek van een bestuursdelegatie in juni 2022 werd duidelijk hoezeer de mensen door de tegenslagen getroffen waren, maar ook hoe groot de veerkracht onder hen is.
Uiteindelijk hebben al onze directe vrienden de oorlog overleefd, maar enkelen van hen zijn wel nauwe verwanten kwijtgeraakt.
Langzaam komt het leven in Lalibela weer op gang. De stroom- en watervoorziening is weer zo goed als op orde. Er is weer voldoende voedsel verkrijgbaar, al blijven de prijzen daarvan schrikbarend hoog.

Tijdens het bestuursbezoek aan Lalibela konden we de gewenste aanpassingen van de werkafspraken met ons team finaliseren. De communicatie is door de technologische ontwikkelingen in Ethiopië sterk verbeterd. De lijntjes zijn veel korter en elke maand is er nu een vast overleg met onze coördinator Abiy Hailu.

Jaarverslag Stichting Lalibela 2022.