Transparantie

paymentsocialprojectStichting Lalibela wil voor iedereen transparant zijn.

Wij werven bij particulieren, fondsen en bedrijven. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk van ons geld aan de kansarmen in Lalibela te besteden. Ook in 2020 heeft geen van de bestuursleden of Nederlandse vrijwilligers gebruik gemaakt van de Regeling vrijwilligersvergoeding.

Korte toelichting op het jaarverslag 2020

De coronacrisis heeft in 2020 een grote impact gehad op de resultaten van de stichting. De inkomsten in 2020 zijn aanzienlijk lager dan in 2019. Opbrengsten uit acties en eenmalige donaties lagen op een veel lager niveau.
Het aantal deelnemers in het Sociaal Project is stabiel gebleven. Het aantal studenten is eveneens stabiel gebleven. Toch zijn de kosten hoger doordat de kosten voor aanschaf van laptops voor beginnende studenten sterk zijn gestegen.
In 2020 zijn er evenals in 2019 geen microkredieten verstrekt.
De overige kosten zijn gering en onvermijdelijk.
In 2020 is er € 6.373 meer uitgegeven dan ontvangen. Voor dit bedrag is ingeteerd op het vermogen.

In de bestuursvergadering van 7 april 2021 is de jaarrekening goedgekeurd en vastgesteld. Aan de penningmeester is décharge verleend.

Klik hier voor het Jaarverslag Stichting Lalibela 2020 en hier voor het financieel jaarverslag 2020.