Acties op scholen

Een belangrijke bron van inkomsten komt van de sponsoracties die op scholen georganiseerd worden.
Stichting Lalibela beoogt met deze samenwerkingsvorm een win-win-situatie voor de leerlingen, de scholen en de stichting:

 • voor de leerlingen: informatie over ontwikkelingssamenwerking en reflectie op hun positie en rol in de wereld. Het vergroot hun blik op de wereld. De leerlingen raken betrokken bij de armoe elders in de wereld en ervaren dat ze in staat zijn een bijdrage te leveren aan een betere verdeling van de welvaart.
 • voor de school: een leerstofvervangend project waarin diverse kerndoelen geïntegreerd worden.
 • voor de school: betrokkenheid met Derde Wereld naar buiten uitstralen; denk aan publicatie in de schoolkrant, de schoolwebsite en/of de regionale pers.
 • voor de stichting een financiële bijdrage (sponsoring/donatie) die we kunnen koppelen aan een “tastbaar” doel  binnen onze stichting. De opbrengst kan bijvoorbeeld worden gebruikt om kinderen naar school te helpen of om onderwijsboeken in braille te kopen.
 • voor de stichting: naamsbekendheid.

Kant-en-klare sponsorprojecten

 • Lezen voor het goede doel (PO)
  Na een presentatie over de projecten van de stichting laten de leerlingen zich sponsoren voor iedere (voor)gelezen bladzijde uit een boek naar hun keuze.  Als beloning verzorgt een van de kinderboekenschrijvers die bij de stichting betrokken zijn aan het slot van het project voorstellingen voor alle groepen.
 • Aan de slag met je eigen microkrediet (groep 5-8 PO)
  Na uitleg over microkredieten voor de mensen in Lalibela, lenen de leerlingen zelf geld bij de ‘schoolbank’ en zetten ze hun eigen bedrijf op (cupcakes bakken, auto’s wassen, sieraden maken en verkopen, een high tea organiseren). De lening betalen ze terug en de winst gaat naar de Microkredieten van Stichting Lalibela.
  ’24 uurs actie’ (VO)
  Leerlingen en docenten eten 24 uur niet; verblijven 24 uur op school en ondernemen allerlei activiteiten die geld opbrengen (zoals het zich laten sponsoren voor hun vastenactie).
 • Toon je talenten (PO)
  De leerlingen laten zich door ouders/familie/buren sponsoren voor zaken waar zij goed in zijn: een voetballer  krijgt € xx per doelpunt; een optreden met je blokfluit (of ander instrument); een spelletjesfanaat krijgt € xx per gewonnen spel; een verzamelaar haalt lege statiegeldflessen op; enz.
 • Sponsorloop (PO of VO)
  De leerlingen leggen een parcours af en ontvangen voor elk gelopen rondje een afgesproken bedrag van hun sponsors.
 • Literaire dag (PO of VO)
  De school wordt voor een van tevoren af te spreken bedrag bezocht door één of enkele schrijvers en verbindt hier een literair project aan.

Meerjarige sponsoring
Onze stichting is uiteraard blij met elke actie die vanuit het onderwijs georganiseerd wordt, maar het meest gelukkig zijn wij met scholen waarmee we meerjarige afspraken over sponsoractiviteiten kunnen afsluiten. We zoeken samen met deze scholen naar een formule waarin we enige vorm van interactie met de scholen in Lalibela kunnen organiseren.

Belangstelling voor een sponsoractie?
Is uw school ook op zoek naar een eenmalig of langdurig sponsordoel, neem dan contact met ons op.