Microkredieten

IMG_4974Onze steun is nog steeds onmisbaar voor enkele honderden mensen. De onderste trede van de maatschappelijke ladder is voor hen nog een onneembare horde. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren. De overheid verstrekt weliswaar microkredieten om het ondernemerschap te stimuleren, maar wie daar geen onderpand voor heeft, komt niet in aanmerking. Jongelui met een vakdiploma komen niet aan de bak, omdat hoteleigenaren of ambachtslieden de schaarse baantjes liever aan hun naaste verwanten geven.

Wij geven microkredieten aan ondernemende mensen en begeleiden hen in het plannen, opzetten en uitvoeren van hun business. Zij zijn hierdoor niet langer afhankelijk van onze maandelijkse steun, maar kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Ook op andere fronten werken we aan werk. Met onze medewerkers ter plekke en enkele mensen uit ons Sociale Project hebben we een denktank opgezet om idee├źn te ontwikkelen voor werkgelegenheidsprojecten voor mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn een studie te volgen of een eigen bedrijfje op te zetten.
Het eerste concrete project is het opzetten van een gezamenlijke groentetuin. Een groep van onze mensen investeert tijd en een beetje geld in de tuin. De opbrengst gaat naar restaurants, die er een eerlijke prijs voor betalen en naar onze mensen zelf. Het is voor de deelnemers een leerzaam en profijtelijk project.