Microkredieten

IMG_4974Onze steun is nog steeds onmisbaar voor enkele honderden mensen. De onderste trede van de maatschappelijke ladder is voor hen nog een onneembare horde. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren. De overheid verstrekt weliswaar microkredieten om het ondernemerschap te stimuleren, maar wie daar geen onderpand voor heeft, komt niet in aanmerking. Jongelui met een vakdiploma komen niet aan de bak, omdat hoteleigenaren of ambachtslieden de schaarse baantjes liever aan hun naaste verwanten geven.

Wij geven microkredieten aan ondernemende mensen en begeleiden hen in het plannen, opzetten en uitvoeren van hun business. Zij zijn hierdoor niet langer afhankelijk van onze maandelijkse steun, maar kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien.