Ons lokale team

Het eigenlijke werk wordt uitgevoerd door lokale partners, die met hun kennis van de cultuur en mentaliteit in Lalibela weten wat nodig is om de allerarmsten te helpen. In nauw overleg met deze partners bepaalt Stichting Lalibela het te voeren beleid.
Al onze partners zijn betrokken en deskundige hulpverleners, die zich ten doel gesteld hebben de welvaart en het welzijn van hun gemeenschap naar een hoger plan te tillen. We hebben heldere afspraken gemaakt over financiële verantwoording en het voorkomen van corruptie, zodat we voor onszelf en onze sponsors de zekerheid hebben dat het geld goed besteed wordt.
Het streven is om eenmaal per jaar een bestuurslid op werkbezoek naar Lalibela te sturen om de nieuwe ontwikkelingen te bespreken. De bestuursleden betalen deze reis uit eigen portemonnee, zodat dit niet drukt op de begroting van de stichting.

 
Setechign, verpleegkundige en belast met de coördinatie en uitvoering van het sociale project.
Teshome van de German Church School in Addis Abeba is onze contactpersoon voor de studenten buiten Lalibela en ondersteunt ons met raad en daad bij het onderwijs voor blinden.
The BEZA crew in Lalibela
In November 2017 zijn we samen met BEZA in Lalibela een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een zogenaamde ‘ Social Enterprise’. Het plan is om werkgelegenheid te creëren voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Gebru, ingenieur en eigenaar van een klein reisbureau, onze contactpersoon tussen Ethiopië en Nederland. Tevens is hij onze vertaler en helpt mee in de ontwikkeling van het sociale project.