SOB is opgegaan in Mondolokaal

Al jarenlang heeft onze stichting veel baat bij de contacten binnen de koepel SOB, voor particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De uitwisseling van ervaringen met andere stichtingen, gezamenlijke activiteiten en geregeld een bijdrage voor onze projecten zijn een grote steun voor ons.

De SOB was actief in de voormalige gemeente Boxmeer. Na de gemeentelijke herindeling die uitmondde in de gemeente Land van Cuijk zocht de SOB toenadering tot de koepel OSSA in de voormalige gemeente Sint Anthonis en met particuliere initiatieven elders in de nieuwe gemeente.
Dat resulteerde in de oprichting van de nieuwe koepelorganisatie Mondolokaal.
Kijk voor meer informatie op de onlangs gelanceerde website.