Steun in tijden van Corona

Het Corona-virus heeft Lalibela nog niet bereikt. Toch hebben onze mensen te lijden van de crisis. De studenten zijn van hun campussen gestuurd om de ontwikkelingen thuis af te wachten. De scholen zijn gesloten. Veel van de sociale activiteiten waar de samenleving op draait zijn stilgevallen. En bovenal stijgen de voedselprijzen steeds verder door.
Deze situatie treft zoals zo vaak de meest kwetsbaren het meest. En onze projecten richten zich juist op hen.

Om te helpen de problemen zoveel mogelijk het hoofd te bieden, krijgen alle 75 families, oudjes en studenten vanaf nu 100 birr per maand extra. Omdat ons een langdurige crisis te wachten staat en het niet aan onze mensen is uit te leggen dat deze verhoging na verloop van tijd weer teruggedraaid wordt, hebben wij besloten er een permanente maatregel van te maken.

Gelukkig is onze stichting financieel gezond, maar de maatregel legt toch een zware druk op onze begroting. Bovendien gaan diverse geplande fondswervingsacties niet door.
We zijn daarom ook erg veel dank verschuldigd aan Caritas, die ons met een onverwachte bijdrage steunt.