Vrijwilligster in Lalibela

Els Gorrissen is teruggekeerd van haar vrijwilligerswerk in Lalibela.
Op verzoek van het bestuur heeft zij met name enekele “oudere dames” uit
het Sociale Project bezocht. Hieronder een kort verslag van haar.
Bedankt Els voor je inzet voor onze mensen in Lalibela.

Vanuit mijn betrokkenheid met Ethiopië – ik heb er drie jaar gewoond en een adoptief dochter meegebracht uit dat prachtige land – ben ik eind 2018, begin 2019 vijf weken  in Lalibela geweest. Daar heb ik contact gehad met vele bewoners die van de Stichting Lalibela ondersteuning krijgen. De stichting biedt al sinds 1998 een vangnet voor blinden, gehandicapten en oude mensen. Deze mensen uit de projecten van de stichting heb ik bezocht, gekeken hoe hun woonsituatie was, hoe zij er lichamelijk en geestelijk aan toe waren en geluisterd naar wat ze nodig hadden. Sommige kleine ongemakken kon ik direct verhelpen en andere heb ik genoteerd voor de Stichting Lalibela. Dit vooral, om waar mogelijk, zelfstandigheid en dus minder afhankelijkheid van de bijdrage van de Stichting te bevorderen.

Mijn ervaring is dat de Stichting Lalibela goed werk verricht met hun financiële bijdrage, maar vooral door het stimuleren van de groep blinden en minder bedeelden in het volgen van scholing, om zo in de nabije toekomst met een baan onafhankelijk te kunnen functioneren. 
Dankzij de hulp van Gebru W/Mariam, die als gids mij bracht waar ik zijn wilde, tolkte waar nodig en die veel mensen kende vanuit eerdere bezoeken, is deze reis voor de bewoners aldaar, voor de Stichting Lalibela en last but not least voor mijzelf, een vruchtbare ervaring geweest.

Wanneer u van plan bent een reis te maken in Ethiopië kan deze gids u een onvergetelijke reis bezorgen. Via de stichting kunt u in contact worden gebracht met Gebru.

Els Gorrissen