SOB is opgegaan in Mondolokaal

Al jarenlang heeft onze stichting veel baat bij de contacten binnen de koepel SOB, voor particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De uitwisseling van ervaringen met andere stichtingen, gezamenlijke activiteiten en geregeld een bijdrage voor onze projecten zijn een grote steun voor ons.

De SOB was actief in de voormalige gemeente Boxmeer. Na de gemeentelijke herindeling die uitmondde in de gemeente Land van Cuijk zocht de SOB toenadering tot de koepel OSSA in de voormalige gemeente Sint Anthonis en met particuliere initiatieven elders in de nieuwe gemeente.
Dat resulteerde in de oprichting van de nieuwe koepelorganisatie Mondolokaal.
Kijk voor meer informatie op de onlangs gelanceerde website.


Uitnodiging presentatie van David van Reens nieuwe fotoboek over Ethiopië

Op Zaterdag 20 april wordt David van Reens boek ‘Streetdreamers’ gepresenteerd. Het boek is een ode aan Davids grote liefde: de mensen in Ethiopië. Vlak voor zijn overlijden in 2015 voltooide hij het manuscript, bestaande uit bijna 200 prachtige en aangrijpende foto’s en korte, inspirerende teksten.
Stichting Lalibela is dankbaar dat het uiteindelijk toch gelukt is om dit fantastische boek in druk uit te brengen. En dat – hoe symbolisch – 25 jaar nadat hij onze stichting oprichtte.
We nodigen u – mede namens Ton en Corrie van Reen – uit om bij de presentatie aanwezig te zijn.
Er is een mooi programma samengesteld waarin David en zijn werk in woord en beeld centraal staan. Zangeres Lisa Weiss verzorgt de muzikale omlijsting.
En uiteraard zijn ‘Streetdreamers’ en Davids andere boeken te koop.
We hopen u te mogen verwelkomen in de mooie entourage van het Wereldpaviljoen:

  • Zaterdag 20 april
  • Inloop vanaf 14.30 uur
  • Aanvang 15.00 uur
  • Wereldpaviljoen
  • Sint Michaëlstraat 6a
  • 5935 BL Steyl
    De parkeerplaats is tegenover het Wereldpaviljoen

Kun je er niet bij zijn, maar wil je wel graag het boek hebben?
Bestel het dan op onze ‘webshop’. De opbrengsten komen ten goede aan Davids vrienden in Lalibela.


Opnieuw een geslaagde Elzendaalloop

Op 10 maart mocht de Stichting Lalibela weer een informatieve les verzorgen aan een van de brugklassen op het Elzendaalcollege te Boxmeer. De onderwijsinstelling maakt met deze lessen de leerlingen bewust van het wonen, naar school gaan en leven in ontwikkelingslanden.
Aan de hand van foto’s van onze projecten in Lalibela maken we de leerlingen bekend met de ondersteuning die de stichting biedt aan onze mensen in Lalibela. De brugklassers zien al gauw het verschil met hun eigen ‘luxe’ leven: schoolgebouw, type woonhuis en inrichting, kleding, straatbeeld. Ook vertellen we de leerlingen, dat de stichting dit alleen maar kan bekostigen met hulp van mensen in Nederland, waaronder zijzelf. Met deze informatie gaan de leerlingen sponsoren zoeken voor de Elzendaalloop op 10 april.
De weersomstandigheden waren ons goed gezind bij de Elzendaalloop. Enthousiaste leerlingen, ouders, leerkrachten en vertegenwoordigers van diverse stichtingen maakten er weer een sportieve en gezellige happening van.
De opbrengst dit jaar was ruim 625 Euro! Geweldig.
Dank aan alle leerlingen en leerkrachten!