Nieuws

Succesvol bezoek aan Lalibela

Ons bestuurslid Desiree ging in december naar Ethiopië om onze oude en nieuwe vrienden te bezoeken.
Op het programma stond het bespreken van de lopende zaken met Setechign, onze lokale coördinator, en een intake met vier nieuwe blinde kandidaten voor ons sociale project. Ook trof ze Sentayu, vroeger lid van ons sociale project en nu docent op de middelbare school. Hij gaat Setechign ondersteunen bij haar taken.

We houden u uiteraard van de nieuwe ontwikkelingen op de hoogte!


Terugblik op 2017 en onze beste wensen

2017 was een mooi jaar voor onze stichting:
* naast alle bijdragen van onze vaste en incidentele donateurs ontvingen we een geweldig bedrag van Boeken Steunen Mensen;
* we vonden in Stichting Beza een enthousiaste, nieuwe partner;
* één van onze bestuursleden bracht onlangs een waardevol bezoek aan Lalibela;
* we legden veel mooie contacten op scholen, op straat en op bijeenkomsten.

Onze vrienden in Lalibela hebben onze hulp nog steeds nodig. Sterker nog: alle basale levensbehoeften werden afgelopen jaar minstens 30% duurder. Gelukkig konden wij onze steun voor hen opschroeven.

Samen met u willen we in 2018 onze plannen voor de mensen in Lalibela waar gaan maken.
Bent u al ‘vriend’ van Lalibela Family op Facebook?
Heeft u op deze site de doneerknop al gevonden?
Wijs uw familie, vrienden, collega’s en kennissen op ons gezamenlijke werk voor Lalibela.

Bestuur en vrijwilligers van de stichting wensen u fijne feestdagen en een goed 2018.


Uitnodiging boekpresentatie, lezing en muziek in het Wereldpaviljoen

En alweer verschijnt er een nieuwe roman van onze oprichter Ton van Reen. Dit vieren we op vrijdag 3 november met een gevarieerde avond in het Wereldpaviljoen in Steyl. Het programma wordt gecompleteerd door een lezing van ons bestuurslid Marc van der Sterren over Farming Afrika en de projecten waarmee hij kleinschalige boeren Afrika wil ondersteunen.
De lezingen worden omlijst door de muzikale inbreng van de Syrische groep Aroa and Friends.

Nieuw ‘Afrikaans’ boek Ton van Reen
Hoewel het nieuwe boek ‘Dochters’ van Ton van Reen zich grotendeels in Europa afspeelt, bevat het een belangrijke link naar Afrika, Ethiopië en Lalibela. Op de vlucht voor zijn verleden is de hoofdpersoon er als correspondent voor De Volkskrant werkzaam geworden. Op de reis naar zijn dochters bruiloft raakt hij in gesprek met een jonge vrouw. Het wordt voor beiden een louterende ontmoeting.

Peter Winkels zal Ton van Reen voorafgaand aan de presentatie interviewen over zijn nieuwe boek en zijn band met Afrika. Daarna is het 344 pagina’s tellende boek te koop.

Vrijdag, 3 november 2017
20.00-22.30 uur
Gratis entree

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6A
5935 BL Steyl


Wordt u onze nieuwe penningmeester?

Onze huidige penningmeester moet helaas door drukke werkzaamheden haar taak neerleggen. Zij blijft tot maart 2018 in functie en is beschikbaar om haar opvolger in te werken.
Wij zoeken dus een penningmeester met affiniteit voor cijfers en betrokkenheid bij onze doelstellingen. Als bestuurslid maakt de penningmeester deel uit van een groep enthousiaste mensen die samen beleid maken en uitvoering geven aan de werkzaamheden.
De maandelijkse tijdsinvestering vergt ongeveer een à twee uur. Daarnaast vergadert het bestuur ongeveer zes keer per jaar.


Samenwerking met Beza

Twee kunnen meer dan één. Onze stichting koestert al lang een droom om daadwerkelijk economische activiteiten te ontplooien in Lalibela, zodat onze doelgroep minder afhankelijk wordt van onze steun. In BEZA Foundation hebben we een partner gevonden met hetzelfde doel voor ogen.
Voor ons plan om een soort sociale werkplaats op te zetten kreeg de Stichting Lalibela begin dit jaar een substantiële financiële bijdrage van Boeken Steunen Mensen. Doel hiervan is de financiële onafhankelijkheid van onze doelgroep te bevorderen.

BEZA
In onze zoektocht naar een kerngroep van lokale vrijwilligers die de coördinatie op zich kan nemen, kwamen we in aanraking met stichting BEZA in Amsterdam. Zij ondersteunen sinds 2015 de BEZA Foundation in Lalibela en hebben daarbij hetzelfde doel voor ogen als onze stichting. BEZA Foundation werkt met een lokaal team van 32 vrijwilligers die een groep van 1000 HIV-patiënten ondersteunt met zorg, onderwijs en hulp bij het opzetten van lokale activiteiten die de zelfstandigheid en eigenwaarde van de doelgroep bevorderen.
Hiervoor maken zij gebruik van een klein gebouw dat echter niet centraal gelegen is en niet geschikt voor expansie van de activiteiten. Het lag voor de hand om te onderzoeken of onze beide organisaties elkaar kunnen aanvullen in het realiseren van die overlappende doelstellingen.

Een goede uitvalsbasis
Aangezien zowel onze stichting als BEZA op zoek zijn naar een goede uitvalsbasis voor werkgenererende activiteiten  in het centrum van Lalibela en de doelgroepen van beide organisaties deels overlappen, zien we een basis voor samenwerking:

  • Beza heeft ter plaatse een hardwerkende groep vrijwilligers, onder leiding van een goede lokale coördinator. Tevens worden er al enkele activiteiten uitgevoerd die middelen voor de doelgroep genereren.
  • Stichting Lalibela heeft een lokaal netwerk, bijna 20 jaar ervaring in de regio en middelen om het opzetten van een lokale uitvalsbasis te kunnen ondersteunen.

Overleg in Lalibela
Nu we de basis voor een gezamenlijk businessplan hebben uitgewerkt, is het moment daar om ter plekke te overleggen over de vervolgstappen. Eind november gaat ons bestuurslid Desiree Oude Groeniger naar Lalibela om te toetsen of de plannen uitvoerbaar zijn, focus aan te brengen en bij de lokale overheid commitment en een concrete locatie te krijgen voor een gemeenschapsgebouw dat als uitvalsbasis dient voor de toekomstige activiteiten.
Zo hopen we een stevige basis tot samenwerking te hebben, zodat wij de steun aan onze mensen in Lalibela ook voor de toekomst kunnen borgen. Wij zien het opzetten van deze lokale gemeenschapsruimte annex werkplek als een voorwaarde om meer economische onafhankelijkheid en sociale aansluiting te creëren.


Goededoelenmarkt Elzendaal College

De leerlingen van klas 1MA van het Elzendaal College in Boxmeer zijn al weken in de ban van Lalibela. Op 22 maart lieten zij op een geanimeerde goededoelenmarkt op school zien waar wij ons sterk voor maken.
De opbrengst van de markt wordt op 5 april nog verhoogd met een sponsorloop in het Weijerpark.


Overhandiging cheque BSM

Op 21 maart namen wij een cheque van € 20.000 in ontvangst van Boeken Steunen Mensen. Een prachtige bijdrage om onze doelstellingen van zelfredzaamheid voor de armsten en educatie voor de blinden verder vorm te geven.


Reuverse leerlingen lezen voor het goede doel

Begin maart kregen alle leerlingen van basisschool Bösdael in Reuver te horen wat onze stichting doet voor hun leeftijdsgenoten in Lalibela.
Dat was de start van het project ‘Lezen voor het goede doel’. De leerlingen gingen op zoek naar zoveel mogelijk sponsors die hen zouden helpen om geld in te zamelen voor Stichting Lalibela. Elke sponsor gaf de kinderen 1 eurocent voor elke (voor)gelezen pagina.
Leerlingen en leerkrachten waren enthousiast over dit project van wereldburgerschap en leesbevordering in één.
Uiteindelijk leverde het een prachtig bedrag van ruim € 750 en heel veel leesplezier op.


Mooie avond Vrouwengilde (KVG) Tegelen

Op uitnodiging van het KVG (Vrouwengilde) in Tegelen heeft de Stichting Lalibela een presentatie verzorgd over onze activiteiten in Lalibela. Een groep van zo’n 35 aanwezigen heeft kennis gemaakt met onze stichting middels de film, een powerpoint-voorstelling en foto’s over de kerken en de mensen uit ons Sociaal Project.

Gesprekken in de pauze en vragen/discussie tijdens de lezing gaven de betrokkenheid van het publiek bij ons vrijwilligerswerk duidelijk weer.

Uiteindelijk heeft de avond het prachtige bedrag van € 359 opgebracht en namen vele mensen onze nieuwe folder mee.

Mochten andere (vrouwen)groepen geïnteresseerd zijn in een lezing/presentatie dan kunnen zij via de website of telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de stichting.

KVG Tegelen, bedankt voor de uitnodiging!! Het was een fijne avond.


Boeken Steunen Mensen helpt ons werkgelegen- heidsproject te realiseren

Onlangs kregen we bericht dat Boeken Steunen Mensen ons volgend jaar een gift van €20.000 schenkt. Boeken Steunen Mensen organiseert jaarlijks een boekenbeurs in het Blariacumcollege in Blerick (Venlo) en de opbrengst daarvan gaat naar goede doelen. Al eerder is onze stichting goed bedeeld geweest door deze organisatie. Wij zijn zeer verheugd dat wij ook komend jaar weer mee mogen delen in deze opbrengst.

Met deze gift wil de Stichting Lalibela een lang gekoesterde wens realiseren: het opzetten van een lokaal werkgelegenheidsproject, waar de kansarme mensen uit ons Sociale Project een baan kunnen krijgen. Op die manier willen wij de mensen in Lalibela onafhankelijk van onze steun maken.