Nieuws

Fijne feestdagen namens Stichting Lalibela

Beste vrienden en donateurs van Stichting Lalibela,

In onze nieuwsbrief van afgelopen maand heeft u kunnen lezen hoe het er met onze mensen en projecten in Lalibela voorstaat.

Van onze mensen daar horen we, dat zij ‘onze feestmaand’ vol onzekerheid zijn ingegaan: Covid 19 waart nog rond en wanneer zij aan het vaccineren toe zijn, is maar de vraag. Daarbij komt de onrust in het noorden van Ethiopië, waar ze in Lalibela dagelijks de gevolgen van merken. Dit alles komt voor onze mensen in het Sociaal Project bovenop een toch al karig bestaan. Met uw hulp kunnen we gelukkig iets extra’s doen.

We beseffen steeds beter wat de huidige problemen voor een stadje als Lalibela betekenen. Natuurlijk kennen ook wij op dit moment een – voor vele mensen – lastige periode, maar wel met voldoende eten en drinken. En wanneer we ziek worden, kunnen we worden getest en zo nodig verpleegd in een uitstekende gezondheidszorg.

Namens de deelnemers van het Sociaal Project, de blinde studenten, onze lokale vrijwilligers en bestuur/vrijwilligers in Nederland, danken wij onze donateurs voor hun steun en wensen wij alle vrienden en donateurs een gezond en voorspoedig 2021.

Bestuur Stichting Lalibela


Spanningen in Ethiopië

De coronacrisis is nog niet overwonnen of een nieuwe ramp overvalt Ethiopië. Politiek-etnische spanningen die al lang smeulen zijn tot een uitbarsting gekomen in Tigray. Het meest zuidelijke puntje van die provincie ligt hemelsbreed nog geen 40 kilometer van Lalibela. Dit stadje ligt echter afgelegen genoeg om naar verwachting buiten schot te blijven.

Stichting Lalibela houdt zich verre van politiek, maar we maken ons uiteraard grote zorgen over de ontwikkelingen. Hopelijk keert de rust en stabiliteit snel weer, en heeft de oorlog geen negatieve gevolgen voor de toch al zo broze economie van het land.


Corona in Ethiopië

Corona blijft de wereld in zijn greep houden. Ook als je niet persoonlijk getroffen wordt, heeft het een flinke impact op je leven. Dat geldt voor ons, hier in Nederland, maar veel meer nog voor onze toch al zo kwetsbare vrienden in Lalibela.

Voor zover ons bekend is niemand van hen besmet geraakt met het coronavirus. Maar de impact van de overheidsmaatregelen is enorm ontwrichtend. Hoe organiseer je een lockdown in een samenleving waar de mensen dicht op elkaar wonen? Waar het dagelijks leven zich op straat afspeelt, zowel sociaal als economisch? Waar schoon water en toiletten schaars zijn? Waar mensen geen reserves hebben en het wegvallen van werk leidt tot acute problemen? Waar kinderen hun zekerheden kwijtraken omdat scholen gesloten worden?

De regering probeert wel haar verantwoordelijkheid te nemen. Ze treft maatregelen om verspreiding van het virus in te dammen, zet voedselprogramma’s op en zoekt naar manieren om het dagelijks leven en het onderwijs op een verantwoorde wijze weer op gang te krijgen. Maar de problemen zijn zo overweldigend dat veel mensen zwaar getroffen worden. Meestal zijn dat de mensen die onderaan de sociale ladder staan – de doelgroep van onze projecten.

Om de gestegen voedselprijzen te compenseren, besloot het bestuur van Stichting Lalibela de maandelijkse bijdrage (blijvend) te verhogen. Dat geeft een beetje verlichting in moeilijke tijden.
Laten we hopen dat de pandemie snel onder controle is, en dat landen als Ethiopië niet pas als laatste aan de beurt komen bij het verdelen van de komende vaccins.


4 nieuwe (blinde) studenten op de universiteiten

Ondanks het vanwege de lockdown aangepaste eindexamenprogramma zijn alle vier onze eindexamenleerlingen geslaagd en toegelaten tot de universiteit.

De Ethiopische overheid doet haar best om het universitaire leven weer op gang te krijgen. Een noviteit is een zomercursus op de universiteit van Addis Abeba voor de nieuwe studenten om hen voor te bereiden op hun nieuwe opleiding.
Na afloop van die cursus nodigde onze studenten-coördinator Teshome Asefa hen bij hem thuis uit om ze persoonlijk een laptop te overhandigen. Zonder dit hulpmiddel is het praktisch onmogelijk om als blinde succesvol een universitaire studie af te ronden. En aangezien alle vier onze nieuwelingen blind zijn, kregen ze er elk een.
Met dank aan onze sponsoren!


Versterking van ons lokale team

Sinds dit voorjaar krijgt Setechign – de ‘moeder’ van ons sociale project – ondersteuning van Abiy Hailu.
Abiy is de gedroomde kandidaat om het stokje van Setechign op termijn over te nemen. Hij is universitair geschoold en al jarenlang projectleider van Chance Lalibela, een vergelijkbare organisatie als de onze, gefinancierd vanuit Zwitserland. Dat project wordt nu langzaam afgebouwd, dus ook voor Abiy is deze stap een mooie kans.
Met zijn komst zal de communicatie met Lalibela verbeteren. En we hopen dat Abiy met zijn ervaring ons sociale project nieuwe impulsen kan geven.

In de tussentijd werken Setechign en Abiy voorlopig in goede harmonie samen.

Wat ons betreft dus eindelijk weer eens goed nieuws vanuit het door de Corona-lockdown ook zwaar getroffen Ethiopië.


Steun in tijden van Corona

Het Corona-virus heeft Lalibela nog niet bereikt. Toch hebben onze mensen te lijden van de crisis. De studenten zijn van hun campussen gestuurd om de ontwikkelingen thuis af te wachten. De scholen zijn gesloten. Veel van de sociale activiteiten waar de samenleving op draait zijn stilgevallen. En bovenal stijgen de voedselprijzen steeds verder door.
Deze situatie treft zoals zo vaak de meest kwetsbaren het meest. En onze projecten richten zich juist op hen.

Om te helpen de problemen zoveel mogelijk het hoofd te bieden, krijgen alle 75 families, oudjes en studenten vanaf nu 100 birr per maand extra. Omdat ons een langdurige crisis te wachten staat en het niet aan onze mensen is uit te leggen dat deze verhoging na verloop van tijd weer teruggedraaid wordt, hebben wij besloten er een permanente maatregel van te maken.

Gelukkig is onze stichting financieel gezond, maar de maatregel legt toch een zware druk op onze begroting. Bovendien gaan diverse geplande fondswervingsacties niet door.
We zijn daarom ook erg veel dank verschuldigd aan Caritas, die ons met een onverwachte bijdrage steunt.


Vrijwilligster Els in Lalibela

Begin maart vertrok Els Gorrissen uit Panningen vol plannen naar Lalibela.
Els is al vaker als vrijwilligster voor de stichting naar Lalibela gereisd en verheugde zich op een weerzien met vele bekenden. Ook dit keer kon Gebru – een van onze lokale mensen in Ethiopië – weer samen met haar reizen. Behalve een uitstekend gastheer, chauffeur en tolk is Gebru al jaren betrokken bij ons werk in Lalibela en kent de mensen uit de projecten goed.
Tijdens haar reis heeft Els een laptop kunnen overhandigen aan onze blinde studenten Misgan in Bahir Dar en aan Kemelework in Woldia.
Het weerzien met Setechign was natuurlijk weer een groot plezier. Els heeft met haar het gebruik van de iPad doorgenomen, zodat we makkelijker met Setechign kunnen communiceren. Verder hebben ze samen diverse mensen uit het Sociaal Project besproken.
Helaas moest Els na 3 dagen Lalibela haar bezoek afbreken. Covid 19 had ook Ethiopië bereikt en om nog naar Nederland te kunnen, was het beter direct terug te reizen.
Op 28 maart is Els weer gezond in Nederland gearriveerd. Voorzichtig zijn er al plannen voor een volgende reis.


Lalibela-avond in Boxmeer

Zoals u wellicht weet is een bestuursdelegatie afgelopen augustus op missie in Ethiopië geweest. Doel was om in gesprek met onze lokale partners het beleid voor de projecten van onze Stichting Lalibela verder aan te scherpen.

Over wat dat opgeleverd heeft, maar bovenal ook over wat voor onvergetelijke indrukken de reis op ons gemaakt heeft is verteld op 29 november.


Beza aan het werk

Een bijzondere ervaring tijdens ons bestuursbezoek was het bezoek aan de winkel en de werkplaats van de Beza Association, waaraan wij gelieerd zijn. Deze organisatie komt op voor de belangen van met HIV geïnfecteerde mensen en probeert “awareness” te creëren bij zowel hun leden als bij de “buitenwereld”. Twaalf leden van Beza maken kaarsen van bijenwas in de (mede met een bijdrage van ons gebouwde) werkplaats en deze kaarsen worden vervolgens aan toeristen verkocht.

Het is de bedoeling dat in de toekomst, als er een elektriciteitsaansluiting is gerealiseerd, ook andere producten worden gemaakt.