Versterking van ons lokale team

Sinds dit voorjaar krijgt Setechign – de ‘moeder’ van ons sociale project – ondersteuning van Abiy Hailu.
Abiy is de gedroomde kandidaat om het stokje van Setechign op termijn over te nemen. Hij is universitair geschoold en al jarenlang projectleider van Chance Lalibela, een vergelijkbare organisatie als de onze, gefinancierd vanuit Zwitserland. Dat project wordt nu langzaam afgebouwd, dus ook voor Abiy is deze stap een mooie kans.
Met zijn komst zal de communicatie met Lalibela verbeteren. En we hopen dat Abiy met zijn ervaring ons sociale project nieuwe impulsen kan geven.

In de tussentijd werken Setechign en Abiy voorlopig in goede harmonie samen.

Wat ons betreft dus eindelijk weer eens goed nieuws vanuit het door de Corona-lockdown ook zwaar getroffen Ethiopië.


Steun in tijden van Corona

Het Corona-virus heeft Lalibela nog niet bereikt. Toch hebben onze mensen te lijden van de crisis. De studenten zijn van hun campussen gestuurd om de ontwikkelingen thuis af te wachten. De scholen zijn gesloten. Veel van de sociale activiteiten waar de samenleving op draait zijn stilgevallen. En bovenal stijgen de voedselprijzen steeds verder door.
Deze situatie treft zoals zo vaak de meest kwetsbaren het meest. En onze projecten richten zich juist op hen.

Om te helpen de problemen zoveel mogelijk het hoofd te bieden, krijgen alle 75 families, oudjes en studenten vanaf nu 100 birr per maand extra. Omdat ons een langdurige crisis te wachten staat en het niet aan onze mensen is uit te leggen dat deze verhoging na verloop van tijd weer teruggedraaid wordt, hebben wij besloten er een permanente maatregel van te maken.

Gelukkig is onze stichting financieel gezond, maar de maatregel legt toch een zware druk op onze begroting. Bovendien gaan diverse geplande fondswervingsacties niet door.
We zijn daarom ook erg veel dank verschuldigd aan Caritas, die ons met een onverwachte bijdrage steunt.


Vrijwilligster Els in Lalibela

Begin maart vertrok Els Gorrissen uit Panningen vol plannen naar Lalibela.
Els is al vaker als vrijwilligster voor de stichting naar Lalibela gereisd en verheugde zich op een weerzien met vele bekenden. Ook dit keer kon Gebru – een van onze lokale mensen in Ethiopië – weer samen met haar reizen. Behalve een uitstekend gastheer, chauffeur en tolk is Gebru al jaren betrokken bij ons werk in Lalibela en kent de mensen uit de projecten goed.
Tijdens haar reis heeft Els een laptop kunnen overhandigen aan onze blinde studenten Misgan in Bahir Dar en aan Kemelework in Woldia.
Het weerzien met Setechign was natuurlijk weer een groot plezier. Els heeft met haar het gebruik van de iPad doorgenomen, zodat we makkelijker met Setechign kunnen communiceren. Verder hebben ze samen diverse mensen uit het Sociaal Project besproken.
Helaas moest Els na 3 dagen Lalibela haar bezoek afbreken. Covid 19 had ook Ethiopië bereikt en om nog naar Nederland te kunnen, was het beter direct terug te reizen.
Op 28 maart is Els weer gezond in Nederland gearriveerd. Voorzichtig zijn er al plannen voor een volgende reis.


Lalibela-avond in Boxmeer

Zoals u wellicht weet is een bestuursdelegatie afgelopen augustus op missie in Ethiopië geweest. Doel was om in gesprek met onze lokale partners het beleid voor de projecten van onze Stichting Lalibela verder aan te scherpen.

Over wat dat opgeleverd heeft, maar bovenal ook over wat voor onvergetelijke indrukken de reis op ons gemaakt heeft is verteld op 29 november.


Beza aan het werk

Een bijzondere ervaring tijdens ons bestuursbezoek was het bezoek aan de winkel en de werkplaats van de Beza Association, waaraan wij gelieerd zijn. Deze organisatie komt op voor de belangen van met HIV geïnfecteerde mensen en probeert “awareness” te creëren bij zowel hun leden als bij de “buitenwereld”. Twaalf leden van Beza maken kaarsen van bijenwas in de (mede met een bijdrage van ons gebouwde) werkplaats en deze kaarsen worden vervolgens aan toeristen verkocht.

Het is de bedoeling dat in de toekomst, als er een elektriciteitsaansluiting is gerealiseerd, ook andere producten worden gemaakt.


Slimme blinden

Uiteraard hebben de bestuursleden tijdens hun recente bezoek aan Lalibela contact gehad met onze blinde scholieren in Lalibela. Wij spraken eerst met het bestuur van de “Blind Association” in hun kantoor en later ook met alle leden van de Association. Daarnaast vond een ontmoeting plaats met onze blinde studenten. Omdat zij in de zomer geen colleges aan de universiteiten elders hoeven te volgen, was het merendeel van hen in Lalibela. Ook zij hebben aangegeven blij te zijn met onze steun.

De net afgestudeerde Melese verwacht binnenkort een baan bij de overheid gevonden te hebben, net zoals de vorig jaar reeds afgestudeerde blinden Tarik en Meseret gelukt is.
Habtamu’s ambities reiken verder. Hij krijgt een vervolgbeurs voor een opleiding tot officier van justitie of rechter.

Met de nieuwe student Zelalem hebben we aankomend studiejaar 9 studenten die door heel Ethiopië een opleiding aan een universiteit volgen. Alle 9 zijn blind en vaak erg slim!


Bestuursbezoek aan Lalibela

In augustus 2019 bezochten onze bestuursleden Gerard Sonnemans, Jos van de Brink en Eric Maes Lalibela. Daarnaast reisde ook de 17-jarige Guus Liebrand, die een groot aantal foto’s heeft gemaakt, mee.

Zoals altijd werden wij in Ethiopië begeleid door Gebru Admike. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij overal veilig aankwamen en hij heeft natuurlijk ook steeds weer als contactpersoon en tolk opgetreden tijdens de gesprekken met mensen die de Engelse taal onvoldoende machtig waren. Zijn medewerking was voor ons van onschatbare waarde.

In Lalibela hebben wij als eerste gesproken met onze medewerkster aldaar, Setechign. Zij zorgt ervoor dat de deelnemers van ons Sociaal Project maandelijks hun uitkering krijgen.

Na het gesprek met Setechign hebben wij samen met haar een aantal personen bezocht die in ons Sociaal Project zitten. Tijdens die gesprekken kwam naar voren dat deze mensen allemaal heel blij zijn met wat wij voor hen betekenen en ook met de manier waarop zij in Lalibela begeleid worden.

Tijdens ons verblijf spraken we ook met kandidaten voor ons sociale project. Enkelen van hen zijn nu in dat project opgenomen. Ook hebben wij personen verwezen (al dan niet met financiële bijstand van ons) naar het plaatselijke ziekenhuis of ziekenhuizen waar voor hen specialistische hulp mogelijk was.


Habtamu Melese sluit rechtenstudie af aan de universiteit van Addis Abeba

Het bestuur van de Stichting Lalibela feliciteert Habtamu Melese met zijn afstuderen aan de Addis Abeba University Law School. Habtamu heeft zijn studie met succes afgerond met steun van de Stichting Lalibela. In zijn afstudeermelding aan het bestuur vermeldt Habtamu dat hij een kans heeft op een baan binnen de universiteit.

Ook onze blinde student Melese ontving in de zomer van 2019 zijn bul. Hij sloot een studie sociologie met succes af.


Geslaagd feest in Amsterdam

Op 23 juni 2019 was het Lloyd Hotel helemaal in Ethiopische sferen. Stichting Lalibela en Beza Foundation hielden er een inzamelingsactie voor hun gezamenlijke werkgelegenheidsproject in Lalibela.

De gasten werden ingelicht over de stand van zaken in het project en de toekomstdromen die we met hun bijdragen hopen te verwezenlijken. Er was veel belangstelling voor onze kraampjes met informatie en de vele Ethiopische producten die te koop waren. Maar de hoogtepunten vormden toch de traditionele koffieceremonie van Liya en Tigist Agidew en het heerlijke maal dat Abreham Taje en zijn collega’s van het Lloyd Hotel voor de aanwezigen bereid hadden.
Het feest werd afgesloten met een spetterend optreden van Born at 10.

Naast veel blije gezichten en nieuwe contacten leverde de middag ook het mooie bedrag van bijna € 1900 op. Waarvoor dank aan alle donateurs – met name ook de directie van het Lloyd Hotel voor het faciliteren van ons evenement en de genereuze gift voor ons project.