Opbrengst sponsorloop SG Elzendaal

Na een interessante les over Lalibela in april en een succesvolle sponsorloop in mei, werd op 13 juni 2019 in bijzijn van de secretaris van de stichting (Stef Pennings) in klas 1HAF het opgehaalde bedrag bekendgemaakt.
Het fantastische bedrag van 455,70 euro is gestort op de rekening van onze stichting.
Stef heeft de klas verteld dat dit geld besteed gaat worden aan hun blinde medeleerlingen in Ethiopië. Blinde leerlingen op de scholen in Lalibela zelf moeten noodgedwongen het onderwijs ‘op gehoor’ volgen: er zijn geen brailleboeken of andere hulpmiddelen. Sinds twee jaar kan de stichting – dankzij dit soort acties – de beginnende blinde studenten van een laptop en voicerecorder voorzien. Door het gebruik van voicerecorders en laptops kunnen onze blinde scholieren/studenten het onderwijs beter volgen.
Bedankt allemaal voor jullie inzet en we hopen dit jaar terug te mogen komen.


Wereldse dag in Boxmeer

Op initiatief van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer, de gemeentelijke FairTrade Werkgroep en de Wereldwinkel organiseerden de winkeliers, scholen, BiblioPlus, culturele en sociale instellingen en stichtingen met projecten in de Derde Wereld de themadag ‘Hallo Wereld’.

Het was een feestelijke dag van verbinding en ontmoeting. Op verschillende podia in het dorp kon jong en oud genieten van inspirerende verhalen, muziek, dans en spel.

Stichting Lalibela was actief aanwezig op dit geslaagde evenement.


Vrijwilligster in Lalibela

Els Gorrissen is teruggekeerd van haar vrijwilligerswerk in Lalibela.
Op verzoek van het bestuur heeft zij met name enekele “oudere dames” uit
het Sociale Project bezocht. Hieronder een kort verslag van haar.
Bedankt Els voor je inzet voor onze mensen in Lalibela.

Vanuit mijn betrokkenheid met Ethiopië – ik heb er drie jaar gewoond en een adoptief dochter meegebracht uit dat prachtige land – ben ik eind 2018, begin 2019 vijf weken  in Lalibela geweest. Daar heb ik contact gehad met vele bewoners die van de Stichting Lalibela ondersteuning krijgen. De stichting biedt al sinds 1998 een vangnet voor blinden, gehandicapten en oude mensen. Deze mensen uit de projecten van de stichting heb ik bezocht, gekeken hoe hun woonsituatie was, hoe zij er lichamelijk en geestelijk aan toe waren en geluisterd naar wat ze nodig hadden. Sommige kleine ongemakken kon ik direct verhelpen en andere heb ik genoteerd voor de Stichting Lalibela. Dit vooral, om waar mogelijk, zelfstandigheid en dus minder afhankelijkheid van de bijdrage van de Stichting te bevorderen.

Mijn ervaring is dat de Stichting Lalibela goed werk verricht met hun financiële bijdrage, maar vooral door het stimuleren van de groep blinden en minder bedeelden in het volgen van scholing, om zo in de nabije toekomst met een baan onafhankelijk te kunnen functioneren. 
Dankzij de hulp van Gebru W/Mariam, die als gids mij bracht waar ik zijn wilde, tolkte waar nodig en die veel mensen kende vanuit eerdere bezoeken, is deze reis voor de bewoners aldaar, voor de Stichting Lalibela en last but not least voor mijzelf, een vruchtbare ervaring geweest.

Wanneer u van plan bent een reis te maken in Ethiopië kan deze gids u een onvergetelijke reis bezorgen. Via de stichting kunt u in contact worden gebracht met Gebru.

Els Gorrissen

 


Een mijlpaal bereikt: de shop is geopend!

In de eerste week van december 2018 is een delegatie van BEZA in Lalibela geweest om een “training voor trainers” te geven. Een groep van 12 mensen uit de doelgroep van Stichting Lalibela en BEZA is getraind in het maken van kaarsen uit bijenwas. In het Noorden van Ethiopië worden veel bijen gehouden, daardoor zijn de grondstoffen lokaal beschikbaar. De kaarsen zullen in Lalibela aan toeristen verkocht worden.

Het is de bedoeling dat deze mensen weer andere mensen uit de doelgroep gaan trainen.

Tevens krijgt een kleine groep Engelse les en zal een boekhoudcursus gegeven worden om de inkomsten en uitgaven goed te kunnen bijhouden. Uiteindelijk is immers de doelstelling dat deze mensen zelfstandig een klein inkomen uit deze activiteit gaan genereren.

In de voorafgaande maanden is er hard gewerkt aan de inrichting van de productielocatie.

Inmiddels is een mini-winkel op een goede toeristenlocatie ingericht voor de verkoop van de kaarsen. De eerste kaarsen zijn daarna verkocht en er wordt hard gewerkt aan het opbouwen van een kleine voorraad.

Op de foto’s is te zien hoe de voornamelijk aan HIV lijdende leerlingen hard werken om het vakkundig vervaardigen van de kaarsen onder de knie te krijgen. Aan het eind van een week training is aan ieder tijdens een mooie officiële ceremonie een certificaat uitgereikt voor het volgen en goed afronden van deze opleiding. Ongekend trots zijn we op wat hier is bereikt sinds ons bezoek in december 2017, en voornamelijk onder aanvoering van lokale mensen.


Blinden en onderwijs

Het onderwijs aan blinde leerlingen in Ethiopië is op geen enkele manier te vergelijken met dat in Nederland. Docenten zijn niet opgeleid om deze jongeren te helpen, er wordt geen braille aangeleerd, er zijn geen voorzieningen zoals boeken in braille, laat staan digitale informatie.
Het onderwijs aan blinden in Lalibela is al vijftien jaar een speerpunt van onze stichting. Daar worden nu de eerste concrete vruchten van geplukt. Deze zomer studeerden onze eerste twee blinde studenten af aan de universiteit, zoals u hieronder kunt lezen.
In augustus 2018 ging onze vrijwilliger en onderwijsexpert Teshome Asefa uit Addis voor ons op werkbezoek naar Lalibela. Hij ontmoette er onze acht universiteitsstudenten en voorzag ze van adviezen voor het komend studiejaar. Ook ging hij in gesprek met de scholen en de Blind Association om te bespreken hoe de begeleiding van blinde leerlingen op de lokale scholen beter kan worden gefaciliteerd.


Onze eerste blinde afgestudeerden

We zijn enorm trots op onze studenten Tarik Keffie Wosson (op de foto) en Meseret Awoke Wubbet dat zij hun universiteitsdiploma Sociologie hebben behaald. Zij zijn niet de eerste afgestudeerden die voortkomen uit ons Sociaal Project, maar wel de eerste blinde studenten. Vanzelfsprekend hopen wij van harte, dat zij snel een betaalde baan zullen vinden.

Dit studiejaar zijn maar liefst vier blinde studenten van de middelbare school doorgestroomd naar diverse universitaire opleidingen. Wij konden – mede dankzij onze donateurs en enkele giften – hen allen van een laptop voorzien. Hierdoor hoeven zij geen medestudenten meer te betalen om hun boeken voor te lezen.
Inmiddels is het gebruikelijk dat alle blinde studenten die wij steunen in aanmerking komen voor een laptop. Hiervoor hebben wij met regelmaat sponsors gevonden. Wilt u daaraan een steentje bijdragen? U weet ons te vinden!

Met deze vier nieuwe studenten hebben wij nu tien blinde studenten in ons studieproject.
Een van hen – Habtamu Melese – verdient hier een bijzondere vermelding. Naast zijn studie Rechten heeft hij een woordenboek geschreven en uitgegeven. Veelgebruikte vaktermen in het Amhaars zijn nu in het Engels beschikbaar en vice versa.


Stichting Lalibela wint wedstrijd Hogeschool Leiden

Stichting Lalibela werd onlangs verrast met een ruime gift van de Hogeschool Leiden (HSL). Het betreft de winst van de jaarlijkse wedstrijd voor het personeel. Het bestuur van de HSL doneert voor ieder deelnemend team een bedrag van 50 euro. Het totaalbedrag wordt vervolgens aan een of meer goede doelen geschonken, waarbij de doelen gekozen worden door het winnende team.

Dit jaar deden 72 teams mee. ‘Team Schotland’ won, waardoor de 3699 euro naar Stichting Lalibela gaan. Het team wilde namelijk dat de bijdrage aan het goede doel een plons te weeg zou brengen in plaats van een druppeltje. Daarom werd gekozen voor een relatief kleine stichting waar geen geld blijft hangen aan personeelskosten, maar waar alles door vrijwilligers wordt gerund.

Stichting Lalibela zet het geld bovendien erg breed in. Voor sociale projecten, micro-kredieten, blinde studenten en andere initiatieven in de strijd tegen armoede in het Ethiopische stadje Lalibela. De gift uit Leiden komt geheel ten goede aan de tien blinde universitaire studenten onder de hoede van de stichting. Zij krijgen als aanvulling op hun karige overheidsbeurs een maandelijkse bijdrage, aan het begin van hun studie een laptop met spraakprogrammatuur waarmee zonder welke het studeren onmogelijk zou zijn, en begeleiding van een lokale vrijwilliger.

De cheque werd aan Stichting Lalibela overhandigd door het winnende team in aanwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van het College van Bestuur van de HSL. Bestuursleden Jos van den Brink en Eric Maes (midden) namen in Leiden de cheque voor Stichting Lalibela in ontvangst.


SOB en Reba Packaging b.v. steunen Stichting Lalibela

Onder de vlag van Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer (SOB) werken er in de gemeente Boxmeer 13 Particuliere Initiatieven (zeg maar stichtingen) samen. Dit platform stelt de stichtingen in staat 2 tot 3 keer per jaar samen te komen om informatie over elkaars projecten uit te wisselen, workshops te volgen, van elkaar te leren, te werken aan de bewustwording van de Boxmeerse gemeenschap.
De gemeente Boxmeer stelt ieder jaar een bedrag ter ondersteuning van de projecten beschikbaar. Als stichting kan je een gemotiveerde aanvraag indienen om voor (deel)ondersteuning in aanmerking te komen.
Wij hebben in 2018 een aanvraag ingediend voor het meefinancieren van een bedrijfsverzamelgebouw in Lalibela. Samen met Beza (zie elders op onze website) gaan we hierin activiteiten voor onze mensen in Lalibela organiseren.

Inmiddels is hiervoor een bedrag van €900 ontvangen.

Naast de SOB kwam ook de firma Reba Packaging BV uit Dongen met een onverwachte bijdrage van €500 naar aanleiding van enthousiaste berichten over de lopende activiteiten van de stichting.


Samen gebouwd!

Het businessplan dat we in oktober 2017 ontwikkelden in samenwerking met BEZA (zie nieuwsbericht van 29-10-2017) heeft concreet geresulteerd in de constructie van een gemeenschapsgebouw dat als uitvalsbasis dient voor activiteiten, waaronder de fabricage van verschillende items door de doelgroepen van Stichting Lalibela en BEZA.

Van BEZA’s lokale vertegenwoordiger dhr. Melese ontvingen we foto’s van het gebouw dat nu de afronding nadert en hopelijk snel in gebruik kan worden genomen.


Opbrengst Sponsorloop SG Elzendaal 2018

Na een interessante les over Lalibela in april 2018 en een succesvolle sponsorloop in mei, werd op 12 juni 2018 in bijzijn van de secretaris van de Stichting (Stef Pennings) en de klas het opgehaalde bedrag bekend gemaakt. Het fantastische bedrag van 426,17 euro werd gestort op de rekening van onze stichting, waarvoor onze dank.
Bedankt allemaal voor jullie inzet!